Industrial Pharmacy

Course catalogue code
FA-MA212
5WKS
7.5EC
22Apr2019
24May2019
Short description

Na het doorlopen van dit blok heeft de student inzicht in de taakstellingen van de diverse bedrijfsonderdelen van een farmaceutische onderneming, de context waarin gewerkt wordt en de onderlinge samenhang en verantwoordelijkheden. De student heeft kennis genomen van de geldende regelgeving, kwaliteitssystemen, ethische overwegingen enz Omdat er bij de farmaceutische industrie sprake is van een integratie van het gehele farmaceutische werkveld zullen de diverse farmaceutische vakken door elkaar heen lopen.

Mandatory

No

Optional for students from other programmes

No